logo
Deutsch English русский Polski Français
Aus aktuellem Anlass

Zamach na wolność nauki

Solidarność z Centrum Lewady

5 września 2016 r. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości uznało Centrum Lewady, niezależny ośrodek badania opinii publicznej, za „zagranicznego agenta”. Jego zdaniem Centrum otrzymuje „dofinansowanie z zagranicy”, a prowadząc badania opinii publicznej uprawia „działalność polityczną”. Władze rosyjskie kontynuują tym samym rozpoczęte w 2013 r. postępowanie przeciwko Centrum Lewady.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec stygmatyzacji kierowanego przez Lwa Gudkowa Centrum Lewady jako „zagranicznego agenta”. Szkalowanie Centrum zmierza do zablokowania jego działalności. Rosyjski rząd dyskredytuje międzynarodową współpracę naukową, torpedując tym samym własne żądanie bycia uznanym za równoprawnego partnera w otwartej międzynarodowej wymianie naukowej. Centrum Lewady cieszy się na całym świecie wielkim uznaniem. Ten, kto chce uzyskać dokładny obraz rosyjskiego społeczeństwa, jest zdany na transparentne badania prowadzone przez Centrum. Zagrożone jest nie tylko Centrum Lewady, ale wszystkie niezależne, empiryczne badania socjologiczne. Władze rosyjskie dokonują zamachu na wolność nauki i wolność głoszenia poglądów. Stanowi to pogwałcenie Rosyjskiej Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Centrum Lewady jest 141. organizacją pozarządową w Rosji, napiętnowaną jako „zagraniczny agent”. Podstawą tej praktyki jest znowelizowana w 2012 r. „ustawa o organizacjach niekomercyjnych”. Ma ona na celu zastraszanie i niszczenie niepożądanych jednostek społeczeństwa obywatelskiego. Szkalowanie ich jako „zagranicznych agentów” jest metodą propagandową, sięgającą swoimi korzeniami czasów stalinizmu i stosowaną przez tajne służby sowieckie przeciwko obrońcom praw człowieka i dysydentom.

Co można zrobić?

Podpisz petycję na stronie:

Rozpowszechnij niniejszy apel oraz informacje ze strony:
www.zeitschrift-osteuropa.de/support-levada/de.html

Prześlij oświadczenie solidarności z Centrum Lewady na adres: gudkov@levada.ru

Petycję jako pierwsi podpisali:

Prof. dr hab. Timm Beichelt, politolog, Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Prof. dr hab. Dietrich Beyrau, historyk, Uniwersytet w Tybindze
Prof. dr hab. , Blockmans, prawnik, politolog, CEPS Bruksela
Prof. dr hab. Thomas Bremer, teolog, Uniwersytet w Monastyrze

Materiały:

Osoba upoważniona do kontaktu: dr Manfred Sapper, Osteuropa, Schaperstr. 30, 10719 Berlin, Tel.: 030/30104581 osteuropa@dgo-online.org